Zumba Next Episodes on Eva

Series 1, Episode 1 - Wednesday 9 October, 17:00
Series 1, Episode 1 - Wednesday 9 October, 23:00
Series 1, Episode 1 - Thursday 10 October, 05:00
Series 1, Episode 1 - Thursday 10 October, 11:00
Series 1, Episode 2 - Thursday 10 October, 17:00
SHOWS